Passo   N i g r a


Hmmm...


To bakketempo-etapper denne dagen. Annen etappe går opp hit (se kartet under for lokalisering)